Ladas

ΛΑΔΑΣ Mediwin – Εγγραφειτε εδω

Η Pharmacy Insights, συνεργάζεται με επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων τα οποία επεξεργάζεται προκειμένου να δημιουργήσει επιστημονικές μελέτες που απευθύνονται σε φορείς υγείας.

Διανέμουμε το 25% των ακαθάριστων εσόδων μας – όχι των κερδών – στα φαρμακεία με τα οποία συνεργαζόμαστε. Το ποσό αυτό διανέμεται 2 φορές το χρόνο στα συνεργαζόμενα φαρμακεία ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που στέλνει το κάθε φαρμακείο.

Εισάγουμε καινοτόμα εργαλεία όπως το Pharmacy Analytics (δείτε παράδειγμα εδώ) που δίνει στο συνεργαζόμενο φαρμακοποιό συγκριτική εικόνα για την επίδοση του φαρμακείου του και ουσιαστικότερο περιεχόμενο στη συνεργασία μας.

Συχνές Ερωτήσεις

Με ποίο τρόπο γίνεται η πληρωμή; Σας στέλνουμε προσυμπληρωμένο τιμολόγιο με το ποσό που σας αναλογεί καθώς και οδηγίες για το πως να μας το στείλετε. Όταν το λάβουμε καταχωρείται στο σύστημά μας και δρομολογείται η πληρωμή με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό που μας έχετε υποδείξει.

Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στις αναφορές Pharmacy Analytics; Οι αναφορές Pharmacy Analytics θα είναι σύντομα διαθέσιμες μέσα από το λογισμικό φαρμακείου σας.

Κάθε πότε αποστέλλονται τα δεδομένα; Πρέπει να κάνω κάτι εγώ; Τα δεδομένα αποστέλλονται μία φορά την ημέρα, αυτόματα και σε συνεργασία με το λογισμικό σας χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμιά ενέργεια. Δεν επηρεάζεται η ροή της δουλειάς σας στο ελάχιστο.

Θα με καθυστερεί στην δουλειά μου; Συνεργαζόμαστε με το λογισμικό σας προκειμένου η αποστολή των δεδομένων να γίνεται αυτόματα, στο παρασκήνιο, χωρίς να γίνεται αντιληπτή από εσάς και προπαντώς χωρίς να διακόπτει ή να καθυστερεί τη φυσιολογική ροή της δουλειάς σας.

Πως γίνεται η επιλογή των φαρμακείων; Απευθυνόμαστε σε επιλεγμένα με βάση τη γεωγραφική τους θέση φαρμακεία, προκειμένου να διασφαλίσουμε αφενός την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων τους και αφετέρου την μεγιστοποίηση του ποσού που διανέμεται σε αυτά.

Ποια δεδομένα αποστέλνονται; Τα δεδομένα τα οποία θα συλλέγουμε αφορούν στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων και παραφαρμακευτικών ειδών (Είδος και αριθμός, τιμή, ημερομηνία και ώρα  πωλούμενων σκευασμάτων).

Θα βλέπετε τις πωλήσεις μου; Η αξία των δεδομένων συνίσταται στα επιστημονικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν παρατηρώντας δεδομένα από πολλά φαρμακεία μαζί και όχι στα μεμονωμένα δεδομένα από κάθε φαρμακείο ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα ομαδοποιούνται με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση οποιουδήποτε φαρμακοποιού και το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελεί στατιστική μελέτη χωρίς κανένα προσωπικό στοιχείο.

Σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων; Τηρούνται πολύ υψηλά πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων τόσο κατα τη φάση αποστολής τους όσο και κατά την αποθήκευση και επεξεργασία τους προκειμένου να αξιοποιηθούν εμπορικά. Η Pharmacy Insights εφαρμόζει υψηλή τεχνολογία και αναλαμβάνει την προστασία των δεδομένων τόσο από εξωτερικές όσο και από εσωτερικές απειλές.

Αποκλειστικότητα συνεργασίας; H Pharmacy Insights είναι η πρώτη εταιρία στο χώρο των δεδομένων φαρμακείου που αναδεικνύει με σαφήνεια το γεγονός ότι τα δεδομένα που δημιουργείτε από τη δραστηριότητά σας, ανήκουν σε εσάς και έχετε το δικαίωμα να τα διαθέσετε όπου εσείς θέλετε. Επομένως δεν ζητάμε αποκλειστικότητα στη συνεργασία μας. Θεωρούμε όμως ότι η συνεργασία μεταξύ μας αφορά μόνο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, εσάς ως φαρμακείο και τη Pharmacy Insights και θα πρέπει να είναι εμπιστευτική.

Για πόσο καιρό δεσμεύομαι στη συνεργασία με την υπογραφή της σύμβασης; Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός χρόνου, με τη συμπλήρωση του οποίου ανανεώνεται αυτόματα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή όμως θελήσετε να λήξετε τη συνεργασία, μπορείτε να το κάνετε με μια γραπτή ενημέρωση, καθώς δεν υπάρχουν ρήτρες από τις οποίες να δημιουργούνται κυρώσεις.

Παράδειγμα οθόνης Pharmacy Analytics

analytics3 screenshot