analytics

Εγγραφειτε εδω

Η Pharmacy Insights, συνεργάζεται με επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων τα οποία επεξεργάζεται προκειμένου να δημιουργήσει επιστημονικές μελέτες που απευθύνονται σε φορείς υγείας.

Διανέμουμε το 25% των ακαθάριστων εσόδων μας – όχι των κερδών – στα φαρμακεία με τα οποία συνεργαζόμαστε. Το ποσό αυτό διανέμεται 2 φορές το χρόνο στα συνεργαζόμενα φαρμακεία ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που στέλνει το κάθε φαρμακείο.

Ετοιμάζουμε καινοτόμα εργαλεία όπως το Pharmacy Analytics που δίνει στο συνεργαζόμενο φαρμακοποιό συγκριτική εικόνα για την επίδοση του φαρμακείου του και ουσιαστικότερο περιεχόμενο στη συνεργασία μας.

Συχνές Ερωτήσεις

Με ποίο τρόπο γίνεται η πληρωμή; Σας στέλνουμε προσυμπληρωμένο τιμολόγιο με το ποσό που σας αναλογεί καθώς και οδηγίες για το πως να μας το στείλετε. Όταν το λάβουμε καταχωρείται στο σύστημά μας και δρομολογείται η πληρωμή με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό που μας έχετε υποδείξει.

Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στις αναφορές Pharmacy AnalyticsΟι αναφορές Pharmacy Analytics θα είναι σύντομα διαθέσιμες μέσα από το λογισμικό φαρμακείου σας.

Κάθε πότε αποστέλλονται τα δεδομένα; Πρέπει να κάνω κάτι εγώ; Τα δεδομένα αποστέλλονται μία φορά την ημέρα, αυτόματα και σε συνεργασία με το λογισμικό σας χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμιά ενέργεια. Δεν επηρεάζεται η ροή της δουλειάς σας στο ελάχιστο.

Θα με καθυστερεί στην δουλειά μου; Συνεργαζόμαστε με το λογισμικό σας προκειμένου η αποστολή των δεδομένων να γίνεται αυτόματα, στο παρασκήνιο, χωρίς να γίνεται αντιληπτή από εσάς και προπαντώς χωρίς να διακόπτει ή να καθυστερεί τη φυσιολογική ροή της δουλειάς σας.

Ποια είναι η σχέση σας με την ΕΤΕΣΤΑ; Υπήρχε συνεργασία με τον ΠΦΣ και την ΕΤΕΣΤΑ η οποία όμως έληξε φιλικά. Ως Pharmacy Insights συνεχίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο φαρμακείο διατηρώντας τους ίδιους όρους συνεργασίας. Πλέον όμως απευθυνόμαστε σε επιλεγμένα με βάση τη γεωγραφική τους θέση φαρμακεία, προκειμένου να διασφαλίσουμε αφενός την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων τους και αφετέρου την μεγιστοποίηση του ποσού που διανέμεται σε αυτά.

Ποια δεδομένα αποστέλνονται; Τα δεδομένα τα οποία θα συλλέγουμε αφορούν στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων και παραφαρμακευτικών ειδών (Είδος και αριθμός, τιμή, ημερομηνία και ώρα  πωλούμενων σκευασμάτων). Στη συνέχεια μπορεί να συμπεριληφθούν και κάποια ανωνυμα δεδομένα που περιέχονται στις συνταγές που εκτελείτε καθημερινά σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διαδικασίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θα βλέπετε τις πωλήσεις μου; “Βλέπουμε” πολύ λιγότερα δεδομένα από αυτά που ήδη στέλνετε καθημερινά στην ΗΔΙΚΑ για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η αξία των δεδομένων εξάλλου συνίσταται στα επιστημονικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν παρατηρώντας δεδομένα από πολλά φαρμακεία μαζί και όχι στα μεμονωμένα δεδομένα από κάθε φαρμακείο ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα ομαδοποιούνται με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση οποιουδήποτε φαρμακοποιού και το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελεί στατιστική μελέτη χωρίς κανένα προσωπικό στοιχείο.

Σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων; Τηρούνται πολύ υψηλά πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων τόσο κατα τη φάση αποστολής τους όσο και κατά την αποθήκευση και επεξεργασία τους προκειμένου να αξιοποιηθούν εμπορικά. Η Pharmacy Insights εφαρμόζει υψηλή τεχνολογία και αναλαμβάνει την προστασία των δεδομένων τόσο από εξωτερικές όσο και από εσωτερικές απειλές.

ΙΜS – έχω ήδη σύμβαση και δεν μου επιτρέπει να κάνω και με εσάς; H Pharmacy Insights είναι η πρώτη εταιρία στο χώρο των δεδομένων φαρμακείου που αναδεικνύει με σαφήνεια το γεγονός ότι τα δεδομένα που δημιουργείτε από τη δραστηριότητά σας, ανήκουν σε εσάς και έχετε το δικαίωμα να τα διαθέσετε όπου εσείς θέλετε. Θεωρούμε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ μας είναι και θα πρέπει να παραμείνει εμπιστευτική καθώς αφορά μόνο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, εσάς ως φαρμακείο και τη Pharmacy Insights.

Για πόσο καιρό δεσμεύομαι στη συνεργασία με την υπογραφή της σύμβασης; Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός χρόνου, με τη συμπλήρωση του οποίου ανανεώνεται αυτόματα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή όμως θελήσετε να λήξετε τη συνεργασία, μπορείτε να το κάνετε με μια απλή γραπτή ενημέρωση, καθώς δεν υπάρχουν ρήτρες που να σας δημιουργούν οποιαδήποτε δέσμευση.