Σχετικά με εμάς – Εταιρία

Η Pharmacy Insights Hellas είναι ελληνική ανώνυμη εταιρία που ανήκει σε έναν ευρύτερο Ευρωπαικό σχεδιασμό που φέρνει κοντά τον κόσμο των επιχειρήσεων με την επιστημονική κοινότητα.

Η κεντρική εταιρία του ομίλου έχει έδρα την Μ.Βρετανία και ονομάζεται Clinical Insights, έχει δε αναπτύξει συνεργασία με δύο Ευρωπαικά πανεπιστήμια για την έρευνα και ανάπτυξη νέων στατιστικών μοντέλων τα οποία και εφαρμόζονται στα δεδομένα φαρμακείου με σκοπό τη δημιουργία επιστημονικών μελετών.