Σχετικά με εμάς – Πως δουλεύουμε

Δουλεύουμε με επιλεγμένα φαρμακεία από όλη την Ελλάδα, των οποίων τα δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εφαρμόζοντας τα πιο σύγχρονα πρότυπα ανωνυμοποίησης και ασφάλειας δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των δεδομένων.

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα χωρίς να επιβαρύνει την καθημερινή ροή εργασιών του φαρμακείου και σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation), με τον οποίο οφείλουν να συμμορφωθούν όλες οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως κλάδου, οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους.