Σχετικά με εμάς – Αξίες

Στην Pharmacy Insights Hellas πιστεύουμε στις αρχές της ειλικρίνειας, της διαφάνειας, της συνέπειας και της αμοιβαίας ωφέλειας. Είμαστε της άποψης ότι οι δυσκολίες υπάρχουν για να ξεπερνιούνται και ότι η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα αποτελούν το βασικό συστατικό της επιτυχίας.

Η Pharmacy Insights Hellas δημιουργήθηκε από μία ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν στον ρόλο του φαρμακοποιού ως επιστήμονα υγείας καθώς και στις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας να υποστηρίξει τη δύσκολη καθημερινότητα του φαρμακείου προσφέροντας εργαλεία πληροφόρησης αλλά και μία νέα πηγή εσόδων από την αξιοποίηση των δεδομένων φαρμακείου.

Βασική παραδοχή της Pharmacy Insights Hellas είναι ότι τα δεδομένα φαρμακείου αποτελούν ιδιοκτησία των φαρμακοποιών, που τα δημιουργούν και για το λόγο αυτό, η αξιοποίησή τους θα πρέπει να επιστρέφει οφέλη σε αυτούς.